Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Γραμματεία Ιατρικής Σχολής

Πρόεδρος: Μελέτιος–Αθανάσιος Δημόπουλος


Σας γνωστοποιούμε την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας ανάρτησης ανακοινώσεων
της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παλαιά σελίδα περιέχει ανακοινώσεις μέχρι και το Νοέμβριο του 2013
ενώ η καινούργια σελίδα περιλαμβάνει ανακοινώσεις που δημοσιεύονται μετά το Δεκέμβριο του 2013.

Οι χρήστες της παλαιάς σελίδας που διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου (username, password), μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη νέα σελίδα ως έχουν χωρίς να απαιτείται διαδικασία επανεγγραφής.